Durant el curs ens encarreguem de les següents funcions pels dos tipus de Seccions que en tenim: infantil i juvenil

Secció infantil

Secció juvenil