Com a finalitat té, en línies generals, oferir una acció formativa de prevenció i promoció per a un grup de nois i noies de Sant Boi, en especial del Barri Marianao i Barri Centre, en situacions de risc social, a partir de la necessitat que es decobreix en els nois i noies de 6 a 18 anys, com a conseqüència del fracàs escolar, la desmotivació pels aspectes formatius i de promoció i la seva situació de risc que tot això comporta, després d'un seguiment personalitzat.

A partir d'aquesta realitat el Centre es proposa accions per tal que es pugui trencar amb aquesta situació i aquests infants i joves puguin viure d'una manera lliure, responsable i crèixer en la seva pròpia autoestima.